Δερματινα βραχιόλια - Leather bracelets

Διπλό βραχιόλι με δέρμα και γυάλινες χάντρες - Double wrapped leather bracelet with glass beads

 Bραχιόλι με δέρμα και γυάλινες χάντρες - Leather bracelet with glass beads

Βραχιολάκι από δερμάτινα κορδόνια και γυάλινες χάντρες με ανοιξείδωτο clip τύπου bayonet - Bracelet with leather cords and glass beads with stainless steel clip (bayonet) Βραχιολάκια από πλεχτό δέρμα, μεταλλικά στοιχεία με ανοιξείδωτο clip τύπου bayonet - Braided leather bracelets with metal elements with stainless steel clip (bayonet)

0 comments:

I absolutely love to read your comments even though I don't get to respond to all of them. Still, I promise to hop over for a visit...